Selecteer een pagina

Wij helpen

Stichting Burgerinitiatief ondersteunt alleenstaanden, echtparen, ouderen en gezinnen die in verborgen armoede leven.

Activiteiten

Samen met de stichting Onky Donky zetten wij ons in voor kinderen in de leeftijd van 3 – 12 jaar die in een zorgelijke situatie verkeren en die beperkt worden in hun kind-zijn. Dit kunnen onder andere kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven en...

Voedselpakketten

Zes dagen in de week leveren wij voedselpakketten uit aan gezinnen die moeilijk rond kunnen komen. Een voedselpakket bestaat uit basisingrediënten die gedoneerd worden door de plaatselijke supermarkten en bakkerijen. Tevens fungeren wij als brood-uitgiftepunt voor de Voedselbank...

Schoolspullen

Wij werken samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds zet zich breed in voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die wegens armoede buiten de boot dreigen te vallen. Zij vinden, net als wij, dat alle kinderen er gewoon bij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg...

Groente en Fruit

Lokale ondernemers doneren groente en fruit voor de gezinnen die dit nodig hebben. Deze worden samen met de wekelijkse voedselpakketen uitgedeeld.

Kinderverjaardagen en verjaardagsboxen

Samen met de stichting Uitgestelde Kinderfeestjes zorgen we ervoor dat kinderen wél hun verjaardag kunnen vieren. Als Stichting burgerinitiatief regelen wij voor kinderen van 5 t/m 12 jaar de aanvraag bij de stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Dit gebeurd op aandragen van de ouders, verzorgers...

Hoe kan ú helpen?

Sponsoren →

Als u etenswaren of producten heeft, dan kunt u deze schenken.

vrijwilliger →

U kunt meehelpen om de gesponsorde spullen uit te sorteren en te verdelen.

Doneren →

Er is de mogelijkheid om eenmalig of periodiek te doneren. 

Onze missie

Het verminderen van de gevolgen van (verborgen) armoede in Woudenberg en directe omgeving.

Dit doen we middels het aanbieden van (voedsel-)pakketten en activiteiten aan huishoudens die voor korte of langere tijd onder het bestaansminimum leven.

Laat ons helpen, help ons!

Wij danken onze sponsors

Onze partners