Samen met de stichting Onky Donky zetten wij ons in voor kinderen in de leeftijd van 3 – 12 jaar die in een zorgelijke situatie verkeren en die beperkt worden in hun kind-zijn.

Dit kunnen onder andere kinderen zijn uit een problematische gezinssituatie, kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen met lichamelijke dan wel verstandelijke beperkingen.

Wij kunnen als verwijzer gezinnen aanmelden bij de stichting Onky Donky om deel te nemen aan een Onky Donky Dag. Op zo’n dag worden kinderen (en hun gezin of begeleiders) behandeld als een ware VIP.

Het Onky Donky Huis is de gehele dag het vaste honk van de groep. Tussendoor zijn er genoeg momenten, indien gewenst, om even tot rust te komen in het Onky Donky Huis.

Voor de kinderen organieren we ook sport- en cultuuractiviteiten. Dit doen we is samenwerking met het jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Wij zijn intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Andere activiteiten die wij organiseren zijn uitjes naar bijvoorbeeld een Dierentuin of pretpark. Of een gezamenlijke BBQ.