Over ons

Stichting Burgerinitiatief is opgericht om de (verborgen armoede) te bestrijden en een fijner leven te geven aan iedereen die onder de armoedegrens leeft.

Iedereen heeft het recht op een als ieder onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst.

Wij zien het als onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen een kans te bieden. 

Missie

Het verminderen van de gevolgen van (verborgen) armoede.

Dit doen we middels het aanbieden van (voedsel)pakketten en activiteiten aan huishoudens die voor korte of langere tijd onder het bestaansminimum leven.

Doelstelling

De Stichting wil een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding door hulp en ondersteuning te bieden aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.

De Stichting heeft tot doel;

 • Het bestrijden van de verborgen armoede
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met voren staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen en levensmiddelen.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk te organiseren, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen redelijke termijn ten goede komen aan de vermelde handelingen van de stichting.

Werkwijze

De Stichting werkt samen met leveranciers (meestal voor producten zoals levensmiddelen) en lokale ondernemers en verschillende landelijke hulpverleningsinstanties en gemeenten. 

Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden de mensen doorgestuurd naar de Stichting en mensen die zich rechtstreeks aanmelden worden -indien nodig- via ons naar de diverse instanties doorgestuurd.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per drie maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de hulpverleningsinstanties gaan terwijl dit wel wordt verzocht kan de hulp worden stopgezet.

Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan verbetering richting zelfredzaamheid.

Bij verschillende bedrijven, particulieren, instellingen en scholen zamelen wij kwalitatief goede voedingsmiddelen in om dit wekelijks uit te delen. Op dit gebied proberen wij de spil te zijn tussen overschot en tekort in de maatschappij.

De dagelijkse leiding is in handen van operationeel managers Jacco en Mirjam. Zij sturen de vrijwilligers aan en voeren gesprekken met onze partners en mogelijke sponsoren. Samen met het bestuur word het beleid bepaald. In de maandelijkse vergadering leggen de operationeel managers verantwoording af over het gevoerde beleid. Tevens hebben de bestuursleden een adviserende rol als het gaat om zaken als huisvesting, continuïteit en de koers op middellange en lange termijn.

Soorten hulp

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, de uitkomst uit de intake en het aanbod van gedoneerde spullen, kunnen we hulp bieden op de volgende vlakken: 

 • voedselpakketten
 • schoolspullen
 • kinderverjaardagen en verjaardagsboxen
 • deelname aan een uitje, activiteit
 • groente en fruit

Bestuur

Voorzitter: Erik van Asselt
Secretaris: Jacco van den Essenburg
Penningmeester: Leoni Koning
Algemeen bestuurslid: Gert Jan van Bennekom 

Het bestuur en operationeel managers vergaderen elke laatste dinsdag van de maand. Het bestuur is bereikbaar via: bestuur@stbiw.nl

Raad van Advies: Michiel Keizer. E-mail: mkeizer@stbiw.nl

Erik van Asselt

Dagelijkse aansturing

Managers en takenverdeling:

Jacco van den Essenburg, manager:

 • fondsenwerving
 • onderhouden contacten sponsoren en donateurs
 • Contactpersoon voor provincie en ministerie SzW en Vws

Mirjam van den Essenburg, operationeel manager:

 • dagelijkse aansturing vrijwilligers
 • administratie

 

Jacco van den Essenburg

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

Stichting Burgerinitiatief is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

De stichting staat ingeschreven onder het nummer RSIN: 857506237

Als ANBI moet onze stichting aan een aantal voorwaarden voldoen, deze informatie vindt u op onze speciale ANBI-pagina.

Stichting Burgerinitiatief ist tevens lid van de branche organisatie Goede Doelen Nederland en is tevens een erkend leerbedrijf.

Klik hier voor het document in het kader van de informatieplicht Fondswervende instellingen.

Jaarrekening

De jaarrekening van de Stichting. Naast de accountsverklaring en bestuurdersverslag is er onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Ga naar de jaarrekening van 2022
Ga naar de jaarrekening van 2021
Ga naar de jaarrekening van 2020
Ga naar de jaarrekening van 2019

Klik hier voor het document in het kader van de informatieplicht Fondswervende instellingen.

Sponsoren

Partners

Ambassadeurs

Dave Groenendijk

Desiree van der Velden

Contactgegevens

Stichting Burgerinitiatief Nederland

Ambachtsweg 8
3953 BZ Maarsbergen

7 dagen per week bereikbaar.
Tel. 06-47016035 b.g.g. 06-47995730

RSIN : 857506237

Kvk nummer: Amersfoort 68582056

Rekeningnummer:
Rabobank Gelderse Vallei
NL69RABO0318087324
t.n.v. Stichting Burgerinitiatief Nederland

Adres vestiging

Stichting Burgerinitiatief Nederland
Ambachtsweg 8
3953 BZ Maarsbergen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 13.45 uur.