Over de Stichting

Over ons
Missie
Doelstelling
Werkwijze
Soorten hulp
Bestuur
Beloningsbeleid
ANBI
Giftenoverzicht
Partners
Media
Persberichten
Sponsoren
Ambassadeurs
Contactgegevens


Over ons

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is opgericht om de (verborgen armoede) in Woudenberg en Scherpenzeel, te bestrijden en een fijner leven te geven aan iedereen die onder de armoedegrens leeft.

Iedereen heeft het recht op een als ieder onbezorgd leven, met een uitzicht op een kansrijke toekomst.

Wij zien het als onze missie, om middels hulp van welwillenden, deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen een kans te bieden.

Missie

Het verminderen van de gevolgen van (verborgen) armoede in Woudenberg en Scherpenzeel.

Dit doen we middels het aanbieden van (voedsel)pakketten en activiteiten aan huishoudens die voor korte of langere tijd onder het bestaansminimum leven.

Doelstelling

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is opgericht om gezinnen die in Woudenberg en Scherpenzeel onder de armoedegrens leven, ondersteuning en een fijner leven te bieden.

De Stichting heeft tot doel;

  • Het bestrijden van de verborgen armoede in Woudenberg en Scherpenzeel.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met voren staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen en levensmiddelen.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk te organiseren, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen redelijke termijn ten goede komen aan de vermelde handelingen van de stichting.

Werkwijze

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg werkt samen met leveranciers, lokale ondernemers, gemeenten en verschillende landelijke hulpverleningsinstanties.

Mensen worden vanuit instanties doorgestuurd naar Stichting Burgerinitiatief Woudenberg of mensen melden zich rechtstreeks aan. Indien nodig verwijzen wij mensen door naar andere relevante instanties.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per drie maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de hulpverleningsinstanties gaan, terwijl dit wel wordt verzocht, dan kan de hulp worden stopgezet.

Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan verbetering richting zelfredzaamheid.

Soorten hulp

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, de uitkomst uit de intake en het aanbod van gedoneerde spullen, kunnen we hulp bieden op de volgende vlakken:

Bestuur

Stichting:
Initiatiefnemer en Operationeel Manager: J.E. van den Essenburg
Secretaris/Penningmeester: H.A.J. Bos
Fondsenwerving/promotie: J.E. van den Essenburg

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

De stichting staat ingeschreven onder het nummer RSIN:  857506237

Als ANBI moet onze stichting aan een aantal voorwaarden voldoen, deze informatie vindt u op onze speciale ANBI-pagina.

Giftenoverzicht

Er wordt gewerkt aan een verdere professionalisering van de stichting. Een van de doelen die we onszelf opleggen is een hoge mate van transparantie. Daarom publiceren we maandelijks een giftenoverzicht met gelden die we ontvangen hebben. Omwille van privacy en de AVG-wet- en regelgeving wordt hierin geen detailinformatie van de donateurs gegeven.

In het giftenoverzicht zijn de giften opgenomen. Deze wordt maandelijks geupdate. Het document bestaat uit verschillende tabbladen. In elk tabblad is een maand weergegeven. Het giftenoverzicht zal met terugwerkende kracht worden bijgewerkt.

Partners

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg heeft diverse partners waarmee wij zaken regelen zoals voedsel, uitjes en kleding.

Media

Wij komen geregeld in het nieuws, hier kunt u diverse berichten uit de media terugvinden.

Persberichten

Hier kunt u onze persberichten vinden.

Sponsoren

U kunt de sponsoren van de Stichting Burgerinitiatief hier vinden:

Ambassadeurs

De Stichting Burgerinitiatief Woudenberg heeft een tweetal ambassadeurs:

Dave Groenendijk

Desiree van der Velden

Contactgegevens

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
De Ruyterlaan 14
3931 XB Woudenberg

7 dagen per week bereikbaar.
Tel. 06-47016035 b.g.g. 06-47995730

RSIN : 857506237

Kvk nummer: Amersfoort 68582096

Rekeningnummer:
Rabobank Gelderse Vallei
NL69RABO0318087324 
t.n.v.  Stichting Burgerinitiatief Woudenberg