Over de Stichting

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
De Ruyterlaan 14
3931 XB Woudenberg

7 dagen per week bereikbaar.
Tel. 06-47016035 b.g.g. 06-47995730

RSIN : 857506237

Kvk nummer: Amersfoort 68582096

Rekeningnummer:
Rabobank Gelderse Vallei – NL69RABO0318087324  t.n.v.  Stichting Burgerinitiatief Woudenberg

 

Bestuur:

Voorzitter: J.E. van den Essenburg

Secretaris/Penningmeester: H.A.J. Bos

Pr/Fondsenwerving/promotie: J.E. van den Essenburg

 

De Stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel;

  • Het bestrijden van de verborgen armoede in Woudenberg en Scherpenzeel.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met voren staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen en levensmiddelen.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen redelijke termijn ten goede komen aan de vermelde handelingen van de stichting.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.