Schoolspullen

Schoolspullen

Wij werken samen met de stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze stichting zet zich breed in voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die wegens armoede buiten de boot dreigen te vallen.

Zij vinden, net als wij, dat alle kinderen er gewoon bij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is.

Wij helpen gezinnen met de projectaanvraag bij Kinderhulp. Dat is pas mogelijk als er geen beroep gedaan kan worden op lokale fondsen en maatschappelijke organisaties. Dit zijn fondsen zoals Stichting LeergeldJeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job of de gemeente.

Als deze allemaal niet kunnen helpen, dan doen wij de aanvraag bij de stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. De stichting Nationaal Fonds Kinderhulp checkt of de aanvraag voldoet aan hun criteria. Waarna zij overgaan tot betaling voor het aangevraagde project.

Aanvragen zijn altijd op projectbasis en het kan hier bijvoorbeeld gaan om simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat er hulp is voor de gezinnen die dat nodig hebben.
 

Over de auteur

Stichting burgerinitiatief Woudenberg administrator