Wij zetten ons breed zetten ons breed in voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die wegens armoede buiten de boot dreigen te vallen.

Zij vinden, net als wij, dat alle kinderen er gewoon bij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is.

Want waar het voor vele gezinnen normaal is om nieuwe schoolspullen te kopen, is dit voor veel kinderen niet mogelijk. Hun ouders hebben namelijk niet voldoende geld om de benodigde schoolspullen te kunnen aanschaffen.

Wij zijn dan als stichting heel blij dat we deze kinderen blij kunnen maken met de Schoolspullenpas. Met deze pas kunnen ze zelf naar de winkel om de benodigde schoolspullen te kopen. Oók voor schoolreisjes en andere schoolkosten.

Laptops

Op voortgezet onderwijs, MBO en basisscholen zijn de laptops en Chromebook niet meer weg te denken, maar voor heel veel kinderen is dit niet mogelijk in verband met de financiële situatie thuis.

Wij kunnen deze aanvragen behandelen en ervoor zorgen dat de kinderen ook gewoon mee kunnen doen op school en niet buitengesloten worden. We hebben in de gehele regio dan ook contact met de scholen en dan schakelen we samen met hun om ervoor te zorgen dat ze niet buiten de boot vallen en hun huiswerk en proefwerk en online lessen kunnen volgen.