Zoekt u hulp?

Dan kunt u zich aanmelden bij onze stichting, dat kan voor particulieren via dit formulier: Inschrijfformulier particulieren.

Wanneer deze correct is ingevuld en voorzien van alle gevraagde informatie kan deze naar ons gemaild worden. Mailt u de aanvraag aan aanvragen@stbiw.nl

Wij zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om de aanvraag in gang te zetten.

 

Wilt u iemand aanmelden?

Instanties kunnen mensen aanmelden via dit formulier: Inschrijfformulier instantie.

Wanneer deze correct is ingevuld en voorzien van alle gevraagde informatie kan deze naar ons gemaild worden. Mailt u de aanvraag aan aanvragen@stbiw.nl

Wij zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om de aanvraag in gang te zetten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Wij verlenen noodhulp en onze (voedsel)pakketten zijn slechts een aanvulling op uw eigen aankopen. Voor iedereen aan wie wij hulp verlenen verwachten wij dat zij meewerken aan een oplossing voor hun (financiële) problemen. Wij noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. 

Normbedrag

Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen, heeft de Stichting Burgerinitiatief Nederland een Normbedrag vastgesteld. Dit normbedrag is 45% van het Nibud minimum voorbeeldbegrotings norm.

Als een huishouden beschikt over een Besteedbaar inkomen (leefgeld) dat onder dit maandelijkse normbedrag zit, dan komt een huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

Berekening Normbedrag

De vastgestelde normbedragen per maand zijn:

 • Een basisbedrag voor elk huishouden € 300
 • Verhoogd met € 100 per persoon die onderdeel uitmaakt van het huishouden
  (zowel volwassene als kind)

Voorbeeld:
Moeder met 2 kinderen € 200 (basisbedrag) + € 300 (3 personen x € 100)  = € 500
Het normbedrag is dan € 500

Woont u samen? Dan is het basisbedrag voor 2 volwassen personen € 400
Bij een gezin bestaande uit 2 volwassenen (€ 400) met 2 kinderen (2 x €100) is het normbedrag € 600

 

 

Berekening Besteedbaar Inkomen (leefgeld)

Dit is het besteedbare bedrag (leefgeld) dat maandelijks overblijft van alle inkomsten (exclusief kinderbijslag en vakantiegeld) en na aftrek van de volgende lasten:

 • Huur/hypotheek
 • Energie
 • Water
 • Premie zorgverzekering
 • Overige verzekeringen
 • Telefoon-internet-tv (maximaal € 65 per maand)
 • Mobiel (max € 15 per maand)
 • Gemeentelijke belastingen
 • Aflossing van schulden (geen schulden van familie)
 • Eigen risico ziektekosten (max € 32 per maand)
 • Overzicht van niet-vergoede medicijnen of zorgkosten, CAK eigen bijdrage bewijs meesturen svp.
 • Vervoerskosten (max. € 28 voor het eerste gezinslid en € 18 voor elk volgend gezinslid per maand)
 • Persoonlijke verzorging (max. € 31 voor het eerste gezinslid en € 19 voor elk volgend gezinslid per maand)
 • Was- en schoonmaakmiddelen (€ 6 per huishouden, per maand)
 • Schoolkosten / ouderbijdrage

Werkwijze

Stichting Burgerinitiatief Nederland werkt samen met leveranciers (meestal voor producten zoals levensmiddelen) en lokale ondernemers en verschillende landelijke hulpverleningsinstanties en gemeenten. 

Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden de mensen doorgestuurd naar Stichting Burgerinitiatief Nederland en mensen die zich rechtstreeks aanmelden worden -indien nodig- via ons naar de diverse instanties doorgestuurd.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per drie maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de hulpverleningsinstanties gaan terwijl dit wel wordt verzocht kan de hulp worden stopgezet.

Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan verbetering richting zelfredzaamheid.

Bij verschillende bedrijven, particulieren, instellingen en scholen zamelen wij kwalitatief goede voedingsmiddelen in om dit wekelijks uit te delen. Op dit gebied proberen wij de spil te zijn tussen overschot en tekort in de maatschappij.

 

Wat kunnen we voor je betekenen?

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, de uitkomst uit de intake en het aanbod van gedoneerde spullen, kunnen we hulp bieden op de volgende vlakken: 

 • kleding
 • voedselpakketten
 • schoolspullen
 • kinderverjaardagen en verjaardagsboxen
 • deelname aan een uitje, activiteit