Hulp nodig?

Bent u op zoek naar hulp?

Dan kunt u zich aanmelden bij onze stichting, dat kan voor particulieren via dit formulier: Inschrijfformulier STBIW particulieren

Wanneer deze correct is ingevuld en voorzien van alle gevraagde informatie kan deze naar ons gemaild worden. Mailt u de aanvraag aan aanmeldingen@stbiw.nl

Wij zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om de aanvraag in gang te zetten.

Wilt u iemand aanmelden?

Instanties kunnen mensen aanmelden via dit formulier: Inschrijfformulier STBIW instantie

Wanneer deze correct is ingevuld en voorzien van alle gevraagde informatie kan deze naar ons gemaild worden. Mailt u de aanvraag aan aanmeldingen@stbiw.nl

Wij zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om de aanvraag in gang te zetten.

Wanneer komt u in aanmerking?

Bij de toekenning van hulp houden we rekening met de Lage-inkomensgrens. Binnenkort zullen we hier een duidelijke omschrijving plaatsen van de criteria die worden gehanteerd.

Werkwijze

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg werkt samen met leveranciers (meestal voor producten zoals levensmiddelen) en lokale ondernemers en verschillende landelijke hulpverleningsinstanties en gemeenten.

Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden de mensen doorgestuurd naar Stichting Burgerinitiatief Woudenberg en mensen die zich rechtstreeks aanmelden worden -indien nodig- via ons naar de diverse instanties doorgestuurd.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per drie maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de hulpverleningsinstanties gaan terwijl dit wel wordt verzocht kan de hulp worden stopgezet.

Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan verbetering richting zelfredzaamheid.

Bij verschillende bedrijven, particulieren, instellingen en scholen zamelen wij kwalitatief goede voedingsmiddelen in om dit wekelijks uit te delen. Op dit gebied proberen wij de spil te zijn tussen overschot en tekort in de maatschappij.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, de uitkomst uit de intake en het aanbod van gedoneerde spullen, kunnen we hulp bieden op de volgende vlakken: