ANBI voorwaarden pagina

Stichting Burgerinitiatief Nederland is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

De stichting staat ingeschreven onder het nummer RSIN:  857506237

Als ANBI moet onze stichting aan een aantal voorwaarden voldoen, deze informatie vindt u op deze speciale ANBI-pagina.


ANBI informatie

Naam en contactgegevens
Stichting Burgerinitiatief Nederland
p/a De Ruyterlaan 14
3931 XB Woudenberg

fiscaal nummer / Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
857506237

Namen van de stichtingsbestuursleden
Voorzitter: Arno van Dijk
Secretaris: Erik van Asselt
Penningmeester: GertJan van Dijk

Manager: Jacco van den Essenburg

Beleid
Ons beleid is beschreven in ons beleidsplan.

Doelstelling

Uit het beleidsplan:

Stichting Burgerinitiatief Nederland heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen die onder de armoedegrens leven een zorgeloze toekomst te bieden middels de juiste hulp en ondersteuning. Deze doelstelling tracht Stichting Burgerinitiatief Nederland te verwezenlijken middels een aantal subdoelen. Deze zijn opgesplitst in 2 groepen: doelen gericht op de activiteiten van de stichting en doelen gericht op activiteiten voor de gezinnen / kinderen.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Onkosten kunnen, na overleggen van betalingsbewijzen, gedeclareerd worden.

Jaarrekeningen

Ga naar de jaarrekening van 2021
Ga naar de jaarrekening van 2020
Ga naar de jaarrekening van 2019

Ga naar de jaarrekening van 2018
Bevestiging jaarrekening 2018
Notulen vergadering met vaststelling jaarrekening 2018