Privacy statement

Privacy statement

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en worden niet aan derden verstrekt. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
Ambachtweg 8
3953 BZ Maarsbergen
Tel 06-47016035 b.g.g. 06-47995730

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Stichting Burgerinitiatief Woudenberg gegevens vast. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar onderstaand adres. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, of wanneer u ze wilt laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u eveneens onderstaande contactgegevens gebruiken.

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg
Ambachtweg 8
3953 BZ Maarsbergen
Tel 06-47016035 b.g.g. 06-47995730
Email: info@stbiw.nl
Website: www.stbiw.nl

Wijzigingen

Als u uw bijdrage wilt verhogen, verlagen of beëindigen dan is een telefoontje voldoende. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg op www.stbiw.nl

Suggesties of klachten

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de werving. Indien u hierover vragen, suggesties of klachten heeft, kunt u ons bereiken via bovenstaande gegevens.