Burgerinitiatief Woudenberg

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg ondersteunt zoveel mogelijk alleenstaande, gezinnen met kinderen en ouderen die in  verborgen armoede  leven.

Er zijn mensen die met honger naar bed gaan, en gezinnen met kinderen die geen speelgoed kunnen kopen voor hun kinderen, geen geld hebben voor kleding, of nooit naar een attractiepark of dierentuin zijn geweest

 

Dit kan niet langer!

 

De kinderen van deze gezinnen mogen niet de dupe zijn van de schulden van de ouders. Maar als er na sanering € 25,00 in de maand leefgeld overblijft voor voedsel en kleding per kind is er nergens anders meer geld voor.

Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken en waarbij zij zich geborgen voelen en liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind ook rechten maar ook plichten heeft en waar naar het individu gekeken wordt. Dat geld ook voor de alleenstaande en ouderen waar ook gekeken wordt naar de situatie waarin hun leven.

Wij als Stichting Burgerinitiatief Woudenberg staan ervoor dat de mensen weer hun eigenwaarde terug krijgen en weer vol in het leven kunnen staan naar onze hulp.