Werkwijze

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg werkt samen met leveranciers (meestal voor producten zoals levensmiddelen) en lokale ondernemers en verschillende landelijke hulpverleningsinstanties en gemeenten.

Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden de mensen doorgestuurd naar Stichting Burgerinitiatief Woudenberg en mensen die zich rechtstreeks aanmelden worden via ons ook naar de diverse instanties doorgestuurd indien nodig.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per drie maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp. Als huishoudens niet naar de hulpverleningsinstanties gaan terwijl dit wel wordt verzocht kan de hulp worden stopgezet.

Het is dus geen vrijblijvende hulp, maar men dient actief mee te werken aan verbetering richting zelfredzaamheid.

Bij verschillende bedrijven, particulieren, instellingen en scholen zamelen wij kwalitatief goede voedingsmiddelen in om dit wekelijks uit te delen. Op dit gebied proberen wij de spil te zijn tussen overschot en tekort in de maatschappij.